Disclaimer

H1, Hummer®, Humvee®, HMMWV® en GM® zijn geregistreerde handelsmerken van AM General en General Motors.

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en als dit technisch mogelijk was en redelijk om gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina’s. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases tot de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. . Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet de persoon die louter naar de betreffende pagina verwijst. publicatie via links. Mailinglijsten en in alle andere vormen van databases, waarvan de inhoud van buitenaf kan worden beschreven. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet de persoon die louter naar de betreffende pagina verwijst. publicatie via links. Mailinglijsten en in alle andere vormen van databases, waarvan de inhoud van buitenaf kan worden beschreven. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet de persoon die louter naar de betreffende pagina verwijst. publicatie via links.